Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?

Thứ tư, 09/05/2018, 23:55
Anh chàng chở mẹ lên cầu khá dốc vì quá mệt nên anh nói với mẹ:
Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?

- Con mệt quá mẹ xuống đi bộ được không?

- Sao tao thấy mày chở con bồ mày như gió mà sao chở tao mày than hả?

- Con hỏi mẹ bên hiếu với bên tình bên nào nặng hơn?

- Tất nhiên bên hiếu rồi.

- Hiếu nặng thì hiếu xuống đi bộ đi.

- !!!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn