Sống thọ lấy ai nuôi

Thứ sáu, 04/01/2019, 20:06
Một anh không làm nghề ngỗng gì, chỉ ăn bám vào bố.
Sống thọ lấy ai nuôi

Có ông thầy coi tướng cho, bảo:

- Cả hai bố con anh đều thọ. Bố anh sống đến tám mươi, còn anh ít ra cũng hơn bảy mươi!

Nghe nói thế, anh ta khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ, hỏi:

- Tôi bảo bố con anh sống thọ cả, cớ sao anh lại khóc?

Anh ta mếu máo:

- Như thế thì đến khi bố tôi chết, tôi còn sống mười năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích