Phóng sinh sao lại đắt hơn sát sinh?

Thứ bảy, 13/02/2021, 10:06
Một người dắt trâu vào chợ bán, có nhà sư trông thấy, bảo: "Ngày nào ngươi cũng sát sinh, tội nặng lắm, để nhà chùa làm lễ sám hối cho, có bằng lòng không?".
Phóng sinh sao lại đắt hơn sát sinh? - 1

Người dắt trâu hỏi:

- Sám hối thì phải thế nào?

Sư bảo:

- Bán rẻ trâu cho nhà chùa để nhà chùa phóng sinh, thả cho nó đi cày

Người dắt trâu nói:

- Vâng! Nhưng xin nhà chùa cho con năm tiền, chứ kém không được.

Sư nói:

- Nam mô Phật! Sao đắt thế! Xưa nay nhà chùa vẫn mua thịt trâu ở hàng cơm cũng chỉ có ba tiền một con, nữa là trâu chưa nướng.

- !!!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn