Gặp may!

Thứ ba, 03/09/2013, 11:01
Bà chủ gọi ô sin:

osin

- Mày vừa làm vỡ cái gì phải không?

Osin:

- Vâng, thưa bà. Nhưng lần này cháu gặp may.

Bà chủ:

- Gặp may nghĩa là sao?

Osin:

- Là cháu đánh vỡ mấy cái đĩa... còn chưa rửa.

Theo Thanhnien

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn