Lời thề của thầy bói

Thứ hai, 14/10/2019, 16:08
Một ông trung niên đến gặp ông thầy bói để xem. Gặp thầy bói ông hỏi:  

- Ông xem tôi sẽ sống được bao lâu nữa?

Ông thầy bói tính toán một hồi lâu rồi phán:

- Ông thọ lắm, tính ra ông phải sống đến 94 tuổi đấy!

Ông kia lại vặn:

- Có thật là tôi sống đến 94 tuổi không?

Ông thầy bói trừng mắt:

- Tôi xưa nay chưa từng nói láo bao giờ. Nếu ông không sống đến 94 tuổi mà chết trước thời hạn đó thì trước lúc chết cứ đến đây mà vả vào mồm tôi.

- !?!

St

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích