Đỉnh cao sợ vợ

Thứ hai, 14/10/2019, 16:26
Một nhóm đàn ông ngồi tán gẫu, có người hỏi:  

- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì ông cụ lớn tuổi nhất đã nhận ngay:

- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

- Cụ có vợ đâu mà sợ?

- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

St

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn