Ai là người lười biếng?

Thứ hai, 14/10/2019, 16:44
Trong buổi lao động, học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường.

Thấy Tèo một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi người đều mang hai viên, một bạn liền nói:

- Tèo lười quá, mang được mỗi một viên gạch.

Tèo liền cãi:

- Các bạn lười thì có.

Mọi người cười ồ. Tèo nói tiếp:

- Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần chứ còn gì nữa.

- !?!

St

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn