Được thần linh trả ơn vì bắn súng quá tệ

Thứ sáu, 07/08/2020, 13:12
Có một ông quan lãnh binh lúc nào trên lưng cũng đeo súng kè kè, nhưng lại bắn rất tồi.
Được thần linh trả ơn vì bắn súng quá tệ - 1

Có cái bia sau nhà, đứng cách mấy sải tay mà tập mãi vẫn chưa được phát nào vào tâm. Chẳng may cho quan, bắn chưa thạo thì đã có lệnh gọi ra đánh giặc.

Vừa ra trận buổi đầu đã thua, bỏ mặc quân lính ở đấy rồi chạy tháo thân. Nhưng giặc đuổi riết cố bắt cho được. Quan sắp đến đường cùng, bỗng có một vị thần ở đâu hiện ra, cõng quan chạy vào rừng. Vào đến giữa rừng, quan biết mình đã chạy thoát, mới hoàn hồn hỏi vị thần kia:

- Xin cho biết người ở đâu? Chẳng hay vì sao mà có lòng tốt cứu tôi như vậy?

Vị thần trả lời:

- Ta là thần bia ở trong vườn nhà ông. Trong bấy nhiêu năm ở nhà ông, nhờ ông có lòng nhân đức nên mới sống được đến ngày nay. Cảm cái ơn ấy, hôm nay ông lâm nạn, tôi cứu ông để trả nghĩa vậy!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn