Đã nghèo lại còn cứng cổ

Thứ sáu, 07/08/2020, 13:19
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo: "Tôi giàu, anh có nịnh tôi không?".
Đã nghèo lại còn cứng cổ - 1

Người nghèo:

- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?

Nhà giàu:

- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.

Nhà giàu:

- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?

Người nghèo:

- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích