Kiếp sau của chàng lười

Thứ ba, 22/09/2020, 18:11
Có một anh suốt ngày đêm chỉ nằm một chỗ, có hai bữa cơm cũng không muốn há miệng ăn, thế là chết đói.
Kiếp sau của chàng lười - 1

Xuống âm phủ, Diêm Vương cho anh đầu thai làm kiếp mèo.

Anh ta bèn tâu:

- Muôn tâu đại vương, ngài bắt hóa kiếp mèo, thì xin cho được một bộ lông đen tuyền, chỉ có cái mũi là lông trắng mà thôi.

Diêm Vương không hiểu ý ra làm sao, bèn hỏi lại:

- Ðể làm gì?

Anh ta tâu:

- Ðể khi con nằm trong xó tối chuột không trông thấy, chỉ thấy cái đốm trắng, tưởng là cục mỡ, chạy lại gặm, thế là con cứ việc há mồm ra ăn thịt, không mất công rình bắt nữa.

- !!!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích