Thơ vui tiền và vợ

Thứ ba, 06/10/2020, 07:31
Còn tiền nhỏ nhẹ hẳn hoi; hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa.
Thơ vui tiền và vợ - 1

Còn tiền vợ nói líu lo

Hết tiền thì vợ hét, 'ho' suốt ngày.

Còn tiền vợ hiền như nai

Hết tiền vợ mắng như nài quản voi.

Còn tiền nhỏ nhẹ hẳn hoi

Hết tiền vợ réo như còi hỏa xa.

Còn tiền thì vợ hiền hòa

Hết tiền vợ dữ như là chằn tinh.

Còn tiền vợ gọi "anh anh"

Hết tiền vợ gắt như chanh không đường.

Còn tiền tình thương mến thương,

Hết tiền vợ đạp rớt giường như chơi.

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn