Chuẩn HTTP thế hệ 3 đã có tên mới

Thứ ba, 13/11/2018, 16:20
Các thành viên của nhóm Internet Engineering Task Force đã đồng ý đổi tên giao thức HTTP-over-QUIC đang thử nghiệm thành chuẩn HTTP/3 và là bản kế thừa của HTTP2.

HTTP/3 đã được chọn làm tên giao thức HTTP tiếp theo

Theo Neowin, QUIC (hay Quick UDP Internet Connections) là một giao thức được phát triển bởi Google nhằm thay thế TCP cho việc truyền dữ liệu trên internet, được công bố lần đầu vào năm 2013.

HTTP-over-QUIC là bản cập nhật cho giao thức HTTP thay thế TCP bằng QUIC, ban đầu nó được đề xuất vào năm 2016. QUIC nhanh hơn và an toàn hơn so với các phương thức truyền tải trước vì nó loại bỏ nhu cầu các đường truyền khi kết nối với một máy chủ đã biết và nó cũng mã hóa dữ liệu theo mặc định.

Mặc dù sự phát triển của HTTP-over-QUIC chưa được hoàn thành nhưng hoạt động hỗ trợ cho nó đã được triển khai trong trình duyệt Chrome của Google và Opera cũng hỗ trợ nó. Các máy chủ web LifeSpeed cũng hỗ trợ giao thức và Facebook dường như đã bắt đầu áp dụng nó.

Thay đổi tên thành HTTP/3 đã được đề xuất bởi Chủ tịch Internet Engineering Task Force Mark Nottingham trong một cuộc thảo luận qua email, và các thành viên khác trong nhóm đã đồng ý thay đổi.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn