"Xuống vốn" 15.000 tỷ đồng thu hồi đất làm sân bay Long Thành

Thứ sáu, 24/11/2017, 15:49
Ngoài nguồn 5.000 tỷ đồng đã được bố trí trước đó, Quốc hội quyết định bổ sung 15.000 tỷ để thực hiện việc đền bù, bồi thường thu hồi đất để tạo mặt bằng làm sân bay Long Thành. Gần 3.000 tỷ đồng còn thiếu sẽ lấy từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu…

Chiều 24/11, trong buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 4, Quốc hội chính thức biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Quốc hội thống nhất phương án thu hồi một lần đủ 5.000ha đất cho cả dự án làm sân bay Long Thành chứ không thu hồi dần theo phân kỳ đầu tư.

Quốc hội thống nhất việc thu hồi một lần đủ 5.000ha đất phục vụ cả 3 giai đoạn đầu tư làm sân bay Long Thành.

Quốc hội cũng quyết định tổng mức đầu tư dự án là 22.938 tỷ đồng. Diện tích đất thu hồi là 5.399,35ha, trong đó, diện tích đất của dự án sân bay Long Thành là 5.000ha, diện tích đất khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là 282,35ha, diện tích đất phân khu 3 của khu tái định cư Bình Sơn là 97ha, diện tích đất khu nghĩa trang là 20ha.

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Về nguồn vốn, nghị quyết nêu rõ, ngoài nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội bố trí, bố trí bổ sung 15.000 tỷ đồng trong tổng số 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia theo nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội; 2.938 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu. Trường hợp không thu đủ từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu thì Chính phủ báo cáo UB Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định từ nguồn nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Toàn bộ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc dự án được hoàn trả vào ngân sách trung ương.

Với mức vốn được quyết định bố trí đúng như đề xuất của Chính phủ, tính ra, suất đầu tư cho mỗi hộ dân nhường đất để làm sân bay Long Thành sẽ là khoảng 4,7 tỷ đồng. Tính bình quân đầu người thì mỗi người dân phải di chuyển chỗ ở sẽ nhận khoảng 1 tỷ đồng tiền bồi thường, đền bù. Đây được xem là mức chi khá cao so với các dự án quan trọng quốc gia được thực hiện trước đây.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện một số công việc.

Một, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình Hội đồng thẩm định Nhà nước để báo cáo Thủ tướng quyết định đầu tư dự án. Rà soát đơn giá bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm công bằng giữa tổ chức với hộ gia đình, cá nhân.

Hai, quy hoạch, thiết kế các lô đất nền của khu tái định cư, suất tái định cư tối thiểu phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người dân có đất bị thu hồi.

Ba, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, ổn định cuộc sống của người dân, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đất bị thu hồi.

Bốn, khẩn trương xây dựng và triển khai đề án giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc diện di dời, giải tỏa.

Năm, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai thực hiện dự án; kịp thời xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và những vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong triển khai thực hiện dự án.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày Quốc hội thông qua.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích