Thanh tra tài sản Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thứ năm, 26/07/2018, 14:21
Thanh tra Chính phủ vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành làm việc với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) liên quan tới quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại doanh nghiệp này trong giai đoạn từ 1/2013 - 12/2017.

Theo đó, công tác thanh tra được tiến hành ở giai đoạn từ tháng 1/2013 đến hết ngày 31/12/2017 của tổng công ty này. Trường hợp cần thiết, quá trình thanh tra sẽ được mở rộng đến giai đoạn trước và sau thời kỳ nêu trên.

Trong kế hoạch làm việc của mình, đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước, thoái vốn và tái cơ cấu tại Vinataba trong thời gian 70 ngày.

Thanh tra tài sản Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba)

Cuối năm 2016, Vinataba đã thoái vốn toàn bộ 51% vốn tại 2 doanh nghiệp bánh kẹo lâu năm là Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHA) và CTCP Bánh kẹo Hữu Nghị (UPCoM: HNF).

Theo kế hoạch, Vinataba sẽ tiếp tục tái cấu trúc tập trung vào hoạt động kinh doanh chính thông qua 2 doanh nghiệp sở hữu 100% vốn là Công ty thuốc lá Sài Gòn và Thăng Long, có tổng mức đầu tư 4.281 tỷ đồng, tương đương 89% nguồn vốn đầu tư vào các công ty con.

Trong giai đoạn 2015 - 2020 (sau khi loại các khoản thu nhập bất thường năm 2015), tăng trưởng bình quân của Vinataba dự kiến đạt 4,3%/năm và giai đoạn 10 năm tiếp theo tăng trưởng bình quân 3,1%/năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ năm 2025 đạt tối thiểu 14,1%.

Dự kiến đến năm 2025, tổng doanh thu của Vinataba sẽ đạt 32.400 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 1,9%/năm và đến năm 2030 sẽ cán mốc 40 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 4,3%/năm.

Theo  VTC

Các tin cũ hơn