Đảm bảo cân đối cung cầu xăng dầu, đáp ứng nhu cầu trong nước

Thứ sáu, 15/04/2022, 19:16
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 2327/VPCP-KTTH truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành gửi các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/2 về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước và các văn bản chỉ đạo liên quan.

Đảm bảo cân đối cung cầu xăng dầu, đáp ứng nhu cầu trong nước - 1

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

Đồng thời nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao để bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

Trước đó, để bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng đã có công điện số 160 yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan bảo đảm cung ứng xăng dầu trong nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành cân đối cung cầu thị trường xăng dầu theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác (nếu có) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan để xác định cam kết sản lượng của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước thời gian tới, làm cơ sở cho việc nhập khẩu xăng dầu đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo VTC News

Các tin cũ hơn