TP.HCM: Phát hiện cho thuê 81 nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Củ Chi không qua đấu giá

Thứ ba, 12/05/2020, 11:08
81 địa chỉ đang cho thuê, chủ yếu là đất nông nghiệp công ích, không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai.

Thanh tra TP công bố hàng loạt sai phạm tại huyện Củ Chi.

Các nội dung được nêu trong thông báo kết luận thanh tra số 47 ngày 11/5 của Thanh tra TP.HCM thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý, sử dụng ngân sách, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thông mới trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018.

Cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2018 do UBND TP giao, Thanh tra TP chỉ ra năm 2018, thu cân đối ngân sách của huyện đạt tỷ lệ 199,04%, thu vượt so với dự toán TP giao, trong đó các khoản thu có tỷ trọng lớn vượt cao là thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê mặt đất, mặt nước, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… Tuy nhiên, thuế bảo vệ môi trường chỉ đạt 28,31% là thu chưa đạt dự toán được giao.

Việc UBND huyện Củ Chi sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, vượt thu, kết dư ngân sách huyện để chi cho những nội dung phát sinh ngoài dự toán khi chưa được HĐND huyện thông qua trước khi thực hiện là chưa đúng Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tại Chi Cục thuế huyện Củ Chi: Chi Cục thuế huyện chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, đốc thu đối với một số tổ chức, cá nhân nợ tiền thuế. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến có dư nợ thuế tại huyện khá cao trong năm 2018, nợ thuế chiếm tỷ lệ 10,3% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2018. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là nợ thuế gtgt 80,6 tỷ đồng, thuế tndn 13,7 tỷ đồng, tiền thu đất 9,4 tỷ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6,9 tỷ đồng…

Việc quản lý thu từ việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước: có 81 địa chỉ đang cho thuê, chủ yếu là đất nông nghiệp công ích, tại UBND các xã Phú Mỹ Hưng, Phước Thạnh, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Bình Mỹ, Thái Mỹ không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai.

Thanh tra TP nêu, UBND huyện Củ Chi cần tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng cho thuê đối với 371 địa chỉ nhà đất để trống, cho thuê không qua đấu giá, đang tranh chấp hoặc chưa rõ pháp lý để đề xuất UBND TP phương án xử lý, sắp xếp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất công, tăng thu ngân sách.

Trong việc quản lý tiền thu từ việc cho thuê nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty Công ích huyện Củ Chi: Công ty đã trích 40% tiền thu được từ việc cho thuê nhà sở hữu Nhà nước năm 2011 và năm 2012 với tổng số tiền là hơn 272 triệu đồng, nhưng tại đơn vị không phát sinh các chi phí liên quan đến công tác quản lý nhà cho thuê hay sửa chữa nhà thuộc sở hữu Nhà nước trong thời gian nêu trên nên phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước. Công ty có thiếu sót trong việc không lập dự toán các khoản thu chi từ nguồn thu từ cho thuê nhà sở hữu Nhà nước.

Việc quản lý, sử dụng ngân sách tại Phòng Tài nguyên môi trường huyện Củ Chi: Phòng Tài nguyên môi trường huyện tạm giữ số tiền hơn 110 triệu đồng là kinh phí dự án quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) và quy hoạch sản xuất nông nghiệp của xã nông thôn mới tại 18 xã trên địa bàn huyện năm 2016 mà chưa chuyển trả vào ngân sách là chưa thực hiện đúng Thông tư 342 ngày 20/12/2016 của Bộ Tài chính.

Việc thực hiện hợp đồng thi công công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư: Các nhà thầu thi công chậm trễ trong việc thi công công trình theo 5 hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi. Trong quá trình thanh tra, các nhà thầu nộp số tiền phạt chậm là hơn 176 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của chủ đầu tư nên cần thu hồi nộp ngân sách. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi nhận có thiếu sót do chưa quản lý tốt tiến độ thi công công trình và sẽ khắc phục trong thời gian tới…

Thanh tra TP nêu, các vi phạm, thiếu sót, hạn chế nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi và các Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách, Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, Trưởng Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã được kiểm tra, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế huyện, Giám đốc Công ty Công ích huyện theo từng thời kỳ có liên quan.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn