Mức thưởng Tết cao nhất tại Hà Nội gần 75 triệu đồng

Thứ ba, 25/12/2012, 08:16
Mức thưởng đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước bình quân là 3 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất đối với khối doanh nghiệp dân doanh là 75 triệu đồng/người.

Sáng 24/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã công bố kế hoạch thưởng Tết năm 2013 và tình hình chi trả tiền lương năm 2012 của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, mức thưởng đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước bình quân là 3 triệu đồng/người, trong đó doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người. Khối doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp của Nhà nước, mức thưởng bình quân hơn 3 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là hơn 34 triệu đồng/người.

thuong tet

Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng bình quân cho mỗi người lao động là gần 4 triệu đồng, trong đó mức thưởng cao nhất là gần 67 triệu đồng/một người. Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân cũng đạt gần 4 triệu đồng/người, nhưng mức thưởng cao nhất gần 75 triệu đồng/người.

Nhìn chung, mức thưởng thấp nhất tại mỗi khối là 200 – 300.000 đồng. Năm nay, hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thưởng Tết Dương lịch. Tuy nhiên, có một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước thưởng Tết Dương lịch 8 triệu đồng/người.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, năm nay nhiều doanh nghiệp đã cố gắng chi trả mức lương, thưởng Tết bình quân cho người lao động tương đương năm 2011.

Về mức lương trong năm 2012, đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiền lương bình quân là 4,1 triệu đồng/người/tháng, trong đó doanh nghiệp trả lương cao nhất gần 80 triệu đồng/người tháng. Đối với doanh nghiệp dân doanh, bình quân lương là 4 triệu đồng/người/tháng, cao nhất là 65 triệu đồng/người/tháng.

Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn