Bốn năm Bộ GTVT chỉ xử lý hành chính 10 cán bộ tham nhũng

Thứ tư, 24/04/2013, 11:54
Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy trong bốn năm (từ 2009-2012), Bộ GTVT xử lý hành chính 10 cán bộ có hành vi tham nhũng. Bộ này cũng bị đề nghị kiểm điểm do còn thiếu sót trong việc phòng chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ vừa đưa ra kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Bộ GTVT từ năm 2009 - 2012. Trong giai đoạn này, các cơ quan điều tra đã khởi tố 8 vụ việc và Bộ GTVT đã xử lý hành chính 10 người có hành vi tham nhũng.

Việc thanh tra, kiểm tra và thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán, theo Thanh tra Chính phủ, Tổng cục đường bộ chưa xử lý trách nhiệm theo kiến nghị của Kiểm toán về việc sử dụng 4,2 tỉ đồng nguồn vốn Ngân sách nhà nước thay thế giải phân cách tại dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa mặt đường đoạn qua thành phố Thanh Hóa.

cảng Vũng Tàu
Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu là một phần dự án xây dựng hệ thống hàng hải luồng Sài Gòn - Vũng Tàu VTS.

Bộ GTVT cũng chưa thành lập đoàn thanh tra để xem xét mức độ thiệt hại và kiểm điểm trách nhiệm tại dự án “Hệ thống hàng hải luồng Sài Gòn - Vũng Tàu VTS” do Cảng vụ Hàng hải TP.HCM đầu tư; Cục Hàng hải Việt Nam chưa rà soát hủy bỏ theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính về bổ sung, sửa đổi nội dung một số văn bản.

Từ những hạn chế nêu trên, Thanh tra Chính phủ cho rằng có trách nhiệm của lãnh đạo Bộ GTVT và Ban Chỉ đạo phối hợp phòng chống tham nhũng của bộ này thời kỳ 1/1/2009-30/9/2012 trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN chưa sâu sát, cụ thể, thiếu sự kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị.

Theo Thanh tra Chính phủ trách nhiệm chính thuộc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ GTVT quản lý trong việc chấp hành chưa nghiêm sự chỉ đạo của bộ này về thực hiện pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng.

Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ GTVT kiểm điểm rút kinh nghiệm do còn để những tồn tại, hạn chế trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng đã nêu trên. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quản lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Đồng thời, Bộ này cũng phải chấn chỉnh công tác lập, phân bổ và giao dự toán khắc phục tình trạng giao chậm, giao nhiều lần; công khai, minh bạch về tài chính ngân sách theo đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị dự toán cấp dưới thực hiện công khai đúng biểu mẫu, số liệu công khai tài chính phải chính xác.

 

Theo Dantri

Các tin cũ hơn