Sắp kiểm toán Đạm Ninh Bình, Etanol Bình Phước

Thứ năm, 29/11/2018, 17:17
Danh sách các dự án Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán trong năm 2019 có tên một loạt các công trình được xã hội quan tâm, như Đạm Ninh Bình, Etanol Bình Phước, Cảng hàng không Quảng Ninh...

Nhà máy Đạm Ninh Bình

Theo kế hoạch kiểm toán vừa được Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, trong năm 2019, cơ quan này sẽ thực hiện 190 cuộc kiểm toán.
Trong đó, đáng chú ý, với lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, ngoài 1 dự án thuộc khối quốc phòng, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán 42 chương trình, dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận xã hội quan tâm, như:
Dự án nhà máy Ethanol Bình Phước, dự án nhà máy Đạm Ninh Bình, dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh, dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng, đường dây 500 KV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2.
Trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính ngân hàng, ngoài 3 doanh nghiệp thuộc khối quốc phòng, an ninh, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ làm việc tại 27 đầu mối, gồm: Ngân hàng Nhà nước, 21 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 5 ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng.
Đối với kiểm toán chuyên đề, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán 30 chuyên đề, trong đó có 4 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng về quản lý thu thuế xuất nhập khẩu; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các bệnh viện công lập và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các trường đại học công lập; 26 chuyên đề về các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, phát triển kinh tế vùng; công tác quản lý, sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường nhằm đánh giá hiệu quả quản lý vốn nhà nước, hiệu quả đầu tư trong các tập đoàn, tổng công ty, các quỹ đầu tư phát triển...
Cùng với đó, sẽ có 59 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách nhà nước, gồm: kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT; kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2018 tại 13 bộ, ngành; kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích