Thống đốc cử người đại diện vốn Nhà nước tại MHB

Thứ tư, 08/08/2012, 06:48
Ông Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch HĐQT của MHB đại diện 40% vốn Nhà nước, ông Nguyễn Phước Hòa, TGĐ của MHB đại diện 30% và ông Phạm Hữu Phương, trưởng VBĐD NHNN tại TPHCM đại diện 30% vốn.
Theo Quyết định số 1548/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành, kể từ ngày 07/08/2012 Thống đốc NHNN đã cử người đại diện vốn Nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB).
 
Thống đốc đã ra quyết định cử một số người để đại diện vốn Nhà nước tại MHB

Cụ thể, Thống đốc NHNN cử ông Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long đại diện 40% vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.
 
Ông Nguyễn Phước Hòa, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long đại diện 30% vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.
 
Ông Phạm Hữu Phương, Vụ trưởng, Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh - NHNN, thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long đại diện 30% vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.
 
Các ông được cử đại diện vốn Nhà nước trên có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long theo quy định của pháp luật.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn