Thưởng Tết ở Hà Nội cao nhất 74,5 triệu đồng

Thứ ba, 25/12/2012, 07:07
Đây là thông tin được Sở LĐ-TB-XH Hà Nội công bố vào chiều ngày 24.12. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Sở, mức thưởng Tết Quý Tỵ 2013, bình quân chung giảm khoảng 10% so với năm trước.

Thưởng Tết Dương lịch thấp nhất 100.000 đồng

Theo báo cáo tổng hợp nhanh kế hoạch thưởng Tết 2013 của các doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn Hà Nội vừa được Sở LĐ-TB-XH cập nhật, tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, mức thưởng Tết Dương lịch 2013 bình quân là 960.000đ/người (DN thưởng cao nhất là 8 triệu đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng).

Còn mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.170.000 đồng/ người, giảm 14,5% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người).

thưởng tết
 Tiền lương bình quân trong các DN sụt giảm 10%

Đối với khối DN cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 570.000đ/người (DN thưởng cao nhất là 3 triệu đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Còn mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.145.000 đồng/ người, giảm 7,69% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 34,2 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người).

Trong khi đó, khối DN dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 510.000 đồng/người (DN thưởng cao nhất là 3,5 triệu đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.740.000 đồng/người, giảm 8,2% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 74.537.000 đồng/ người và DN có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người).

Còn đối với khối DN FDI, mức thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 200.000 đồng/người (DN thưởng cao nhất là 300.000 đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.709.000 đồng/ người, giảm 12% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 66.702.000 đồng/ người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người).

Lương tại DN nhà nước và FDI tăng

Ngoài công bố thưởng Tết, Sở LĐ-TB-XH cũng thông tin về tình hình tình hình tiền lương năm 2012. Theo đó, tiền lương bình quân năm 2012 của các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn là 4.130.000 đồng/người/tháng (tăng 3,7% so với năm trước).

Khối DN cổ phần, vốn góp của Nhà nước, tiền lương bình quân là 4.601.000 đồng/người/tháng (giảm 2,4% so với năm trước), khoảng cách chênh lệch về tiền lương bình quân của các DN là 4,25 lần (có DN mức tiền lương bình quân cao nhất đạt 10.200.000 đồng/người/tháng, còn DN có mức tiền lương bình quân thấp nhất là 2.400.000 đồng/người/tháng).

Đối với khối DN dân doanh, mức tiền lương bình quân năm 2012 là 4.093.000 đồng/người/tháng (giảm 11,9% so với năm trước), khoảng cách chênh lệch về tiền lương bình quân của các DN là 5,26 lần (khi DN có mức tiền lương bình quân cao nhất đạt 11.910.000 đồng/người/tháng, còn DN có mức tiền lương bình quân thấp nhất là 2.260.000 đồng/người/tháng).

Còn đối với khối DN FDI, mức tiền lương bình quân năm 2012 là 4.170.000 đồng/người/tháng (tăng 3,37% so với năm trước), khoảng cách chênh lệch về tiền lương bình quân của các DN là 7,26 lần (DN có mức tiền lương bình quân cao nhất đạt 21.800.000 đồng/người/tháng, còn DN có mức tiền lương bình quân thấp nhất là 3.000.000 đồng/người/tháng).

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, năm 2012 là năm các DN gặp nhiều khó khăn, nhiều DN phải nợ lương từ 3 - 6 tháng như các DN khối nhà nước, DN cổ phần. Tuy nhiên, mức lương bình quân cho người lao động vẫn tương đương năm 2011, còn mức thưởng Tết Âm lịch bình quân chung có giảm khoảng 10% so với năm trước.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn