Vướng mắc trong khởi công xây dựng dự án nhà ở, HoREA kiến nghị bổ sung vào Luật

Thứ hai, 18/05/2020, 15:14
Để công tác thực thi pháp luật được thống nhất, Hiệp hội đề nghị bổ sung trường hợp doanh nghiệp “nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” vào Khoản 1 Điều 108 Luật Xây dựng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA vừa ký gửi văn bản góp ý về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa gửi văn bản tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM về việc góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Đề cập nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 108 Luật Xây dựng về chuẩn bị mặt bằng xây dựng, hiệp hội nêu vướng mắc trong việc khởi công xây dựng công trình của dự án nhà ở.

Khoản 1 Điều 108 Luật Xây dựng, quy định, việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. UBND các cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

HoREA nhận thấy, quy định “giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai” theo Khoản 1 Điều 108 Luật Xây dựng, đã bao gồm trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong đó, hầu hết các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

“Nhưng trên thực tế, vẫn có cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa chấp thuận cho chủ đầu tư dự án được khởi công xây dựng công trình của dự án nhà ở, dù đã hội đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 107 và Điều 108 Luật Xây dựng”, HoREA nêu.

Hiệp hội cho biết mới đây, có UBND thành phố trực thuộc Trung ương xử phạt trường hợp khởi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng của dự án nhà ở do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Dự án này có 5,2 ha, trong đó có 86,1% diện tích đất là đất ở và đất nông nghiệp do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; còn lại 13,9% diện tích đất rạch ven rìa dự án do Nhà nước quản lý.

HoREA nêu, dự án trên đã có văn bản chấp thuận đầu tư, công nhận chủ đầu tư; đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đã được thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; chủ đầu tư đã nộp hồ sơ xin giao đất từ tháng 5/2018 để được thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được quyết định giao đất.

Hiệp hội nhận thấy, căn cứ Điều 107 và Điều 108 Luật Xây dựng, thì chủ đầu tư được thực hiện khởi công xây dựng phần công trình nhà ở thấp tầng của dự án này (thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng). Bởi lẽ, pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản chỉ quy định chủ đầu tư dự án nhà ở phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính là nộp tiền sử dụng đất với Nhà nước trong 2 trường hợp: (i) Trước khi bán nhà có sẵn, hoặc bán nhà ở hình thành trong tương lai; hoặc (ii) Trước khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho chủ đầu tư dự án.

"Pháp luật về xây dựng cũng không yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì mới được khởi công xây dựng. Do đó cần thống nhất là hoạt động thi công xây dựng trước hết phải tuân thủ Luật Xây dựng là luật chuyên ngành", HoREA nêu ý kiến.

Để công tác thực thi pháp luật được thống nhất, Hiệp hội đề nghị bổ sung trường hợp doanh nghiệp “nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” vào Khoản 1 Điều 108 Luật Xây dựng.

Cụ thể, việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. UBND các cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn