Lãnh đạo giới thiệu "người được chọn", tập thể rất khó... làm trái ý!

Thứ tư, 16/05/2018, 14:21
Lâu nay, trong công tác cán bộ, chúng ta đang làm ngược so với quy trình minh bạch. Ở các cơ quan, thường là người đứng đầu lựa chọn rồi giới thiệu nhân sự ra trước tập thể để đơn vị đánh giá, nhận xét và bầu cho "người đã được chọn" đó...


PGS.TS Vũ Văn Phúc: "Trong công tác cán bộ, lâu nay chúng ta đang làm ngược so với quy trình minh bạch".

"…Chủ trương Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương đã có từ lâu nhưng thời gian qua chúng ta thực hiện chưa tốt. Do đó, Hội nghị Trung ương 7 chủ trương quán triệt thực hiện. Đặc biệt, phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong thời gian tới phải thực hiện nghiêm chủ trương này.

Tôi cho rằng điều đó hết sức quan trọng. Nếu bí thư không phải người địa phương thì sẽ không bị ràng buộc bởi mối quan hệ họ hàng, thân quen ở địa phương, không có lợi ích gì của cá nhân, của dòng tộc, của người thân quen, của "cánh hẩu" trên địa bàn. Do đó, công việc lãnh đạo, điều hành ở địa phương có thể sẽ khách quan, công tâm, minh bạch. Được vậy thì địa phương đó sẽ phát triển, không có lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân chi phối.

… Theo tôi, lâu nay, chúng ta đang làm ngược so với quy trình minh bạch. Minh bạch nghĩa là việc giới thiệu người ứng cử vào các cơ quan dân cử như HĐND, Quốc hội, giới thiệu để bổ nhiệm cán bộ vào chức vụ lãnh đạo… thì phải công khai cho toàn thể người dân hoặc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan biết để giám sát, để mỗi người thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình là bầu chọn cán bộ. Toàn thể người dân phải được bỏ phiếu chọn người trước khi cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị chọn. Trên cơ sở lựa chọn của người dân, của tập thể đơn vị thì lãnh đạo cơ quan và cấp uỷ mới lọc trong số những người được phiếu cao nhất mà bổ nhiệm.

Trước nay chúng ta đều làm ngược so với quy trình này, thường là người đứng đầu lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng ứng viên rồi giới thiệu ra trước tập thể, cơ quan để nhận xét, đánh giá và bầu cho "người đã được chọn" đó. Tôi xin nói, trường hợp cán bộ đã được người đứng đầu giới thiệu rồi thì nó như một phép bảo đảm, tập thể lãnh đạo và cấp uỷ khó có thể làm trái, làm ngược ý lãnh đạo được. Vậy thì cần làm ngược lại quy trình để giảm thiểu tác động này.

(PGS-TS Vũ Văn Phúc,  Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu trên Dân trí ngày 16-5)

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn