Từ 1/10, thu nhập 9 triệu đồng/tháng mới phải đóng thuế

Thứ sáu, 30/08/2013, 07:32
Theo Thông tư 111 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân vừa được Bộ Tài chính ban hành; thời gian thực hiện giảm trừ gia cảnh sẽ bắt đầu đầu từ ngày 1/10 tới, thay vì từ tháng 7 như dự kiến trước đó.

Mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm (mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng).

Đáng chú ý, thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ, từ kiều hối do người thân gửi cho cá nhân đều được miễn thuế.

Theo Tienphong

Thue TNCN

Các tin cũ hơn