SQC: Lãi lớn nhờ Xỉ Titan

Thứ hai, 30/07/2012, 10:55
Quý II/2012, SQC đạt 45,67 tỷ đồng LNTT cao gấp 2,3 lần cùng kỳ trong đó có tới 38,65 tỷ đồng thu được từ Dự án Nhà máy sản xuất Xỉ titan.

 


CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (mã CK: SQC) công bố báo cáo tài chính quý 2/2012 và lũy kế 6 tháng đầu năm.


Theo đó, riêng quý II/2012, doanh thu bán hàng và cung cấp dich vụ đạt đạt 214,55 tỷ đồng cao gấp hon 3,7 lần cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, đáng chú ý doanh thu bán thành phẩm đạt 196,45 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không có khoản doanh thu này.
 

 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Quý II/2012

Quý II/2011

Doanh thu bán hàng hóa

5.134.760.320

56.605.132.783

Doanh thu bán các thành phẩm

196.454.860.339

-

Doanh thu cung cấp dịch vụ

11.921.577.600

-

Doanh thu xây dựng, san lấp mặt bằng

-

504.975.855

Doanh thu khác

1.042.739.022

-

Tổng doanh thu

214.553.937.281

57.110.108.638


Thuế xuất khẩu hơn 36 tỷ đồng là khoản giảm trừ doanh thu chính khiến doanh thu thuần còn 178,53 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm 63% trong doanh thu thuần nên lãi gộp đạt 65,86 tỷ đồng tăng mạnh so với mức 24,36 tỷ đồng trong quý II/2011.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng 22% so với cùng kỳ đạt 3,56 tỷ đồng tuy nhiên gánh nặng chi phí lãi vay khiến chi phí tài chính phát sinh trong kỳ tăng tới 151% so với cùng kỳ lên 5,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng tăng đột biến lên 12,43 tỷ đồng cao hơn rất nhiều so với mức chi phí 826 triệu đồng trong quý II/2011, chi phí QLDN cũng tăng thêm 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái.


Lợi nhuận khác không đáng kể, SQC đạt 45,67 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lãi sau thuế 43,88 tỷ đồng tăng 131% so với quý II/2011.

Theo thuyết minh BCTC, trong 45,67 tỷ đồng LNTT có tới 38,65 tỷ đồng thu được từ Dự án Nhà máy sản xuất Xỉ titan, mức lợi nhuận từ dự án này cao gấp đôi so với cùng kỳ.
 

 

Quý II/2012

Quý II/2011

LNTT

45.675.648.712

19.723.113.804

- Lợi nhuận từ Dự án Nhà máy sản xuất Xỉ titan

38.647.572.798

16.579.610.244

- Lợi nhuận các hoạt động khác

7.028.075.914

3.143.503.560


Lũy kế 6 tháng đầu năm, LNST đạt 85,67 tỷ đồng tăng gần 3 lần so với nửa đầu năm 2011.

 


Theo TTVN/SQC

Các tin cũ hơn