HBB: Hủy niêm yết từ 17/8

Thứ năm, 09/08/2012, 10:02
Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 16/08/2012.
Sở GDCK Hà Nội thông báo hủy niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) với nội dung như sau:
 

- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 405.000.000 cổ phiếu (Bốn trăm linh năm triệu cổ phiếu)
 
- Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 4.050.000.000.000 (Bốn nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng)
 
- Lý do hủy: Hủy niêm yết để sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
 
- Ngày hủy niêm yết: 17/08/2012
 
- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 16/08/2012.
 
Biến động giá cổ phiếu HBB từ khi lên sàn

Theo TTVN

Các tin cũ hơn