Xuất khẩu trầm hương nhân tạo được miễn thuế

Thứ sáu, 01/07/2011, 00:00
Từ 4/8, khi tuân thủ đúng các hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 90/2011/TT- BTC, việc xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ta từ cây dó bầu trồng sẽ được miễn thuế.

Thông tư số 90/2011/TT- BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ta từ cây dó bầu trồng nêu rõ: khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng trầm hương xuất khẩu được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng, người khai hải quan phải nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ chứng từ gồm: 2 tờ khai hải quan bản chính; hợp đồng mua bán (hợp đồng xác lập bằng văn bản hoặc bằng các hình thức có giá trị tương đương văn bản như điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu) nộp một bản chính hoặc bản sao.

Hợp đồng mua bán hàng hoá phải bằng tiếng Việt hoặc bản bằng tiếng Anh nếu là ngôn ngữ khác thì người khai hải quan phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch.

Giấy phép CITES do cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp theo quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hoá có quy định giá cung cấp theo hợp đồng uỷ thác không bao gồm thuế xuất khẩu phải nộp một thêm 1 bản sao. Bảng kê danh mục, tài liệu của hồ sơ đề nghị miễn thuế.

Về thủ tục hải quan, người nộp thuế tự tính, khai số tiền thuế được miễn cho từng tờ khai hải quan như đối với trường hợp phải nộp thuế. Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, số tiền thuế đề nghị miễn, đối chiếu với các quy định hiện hành để làm thủ tục miễn thuế cho từng tờ khai hải quan theo quy định.

Song Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra, xác định hàng hoá xuất khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo thì thực hiện ấn định thuế và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định.

(Theo Vneconomy)

Lê Trung

Các tin cũ hơn