Vi phạm về đạo đức, Đại tá Hồ Xuân Vượng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Thứ sáu, 14/09/2018, 15:57
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hồ Xuân Vượng.

Từ ngày 10/9 đến ngày 12/9/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 29.

Toàn cảnh Kỳ họp 29 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật Đại tá Hồ Xuân Vượng, Ủy viên UBKT Đảng ủy Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian giữ chức vụ trên, ông Hồ Xuân Vượng đã vi phạm nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức, lối sống và vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Vượng.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hồ Xuân Vượng.

Theo VTC

Các tin cũ hơn