Nguồn gốc khu đất Công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM

Thứ năm, 17/01/2019, 10:32
Khu đất Công trình công cộng phường 6 thuộc diện nhà nước trực tiếp quản lý và điều phối sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nhà nước

Cung cấp thông tin về nguồn gốc, pháp lý sử dụng đất khu đất Công trình công cộng (CTCC) phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM, tại Kết luận Thanh tra số 127 ngày 26-3-2008 có ghi rõ phần đất 6,8ha thuộc các thửa 128-5, 129-5 và một phần 126-5, 131-101-5 sổ địa bộ 6, 8, 9, 10, tờ số 2 xã Phú Thọ Hòa (cũ).

Các thửa đất 128-5, 129-5 và một phần 131-101-5 có nguồn gốc do Quốc gia Việt Nam đứng bộ, phần đất này có diện tích khoảng 4,08ha trước đây chính quyền Pháp thuộc sử dụng làm bãi ăng-ten cho đài phát tín, sau đó Nha Giám đốc Viễn thông quốc ngoại chế độ Sài Gòn quản lý sử dụng. Một phần thửa 126-5 thuộc sổ địa bộ 6, diện tích khoảng 2,7ha có nguồn gốc do ông Lê Phát Đạt làm chủ sử dụng từ năm 1900, sau đó ông Đạt tặng cho tổ chức từ thiện Pháp.

Năm 1939, tổ chức này chuyển giao lại cho HĐQT Công giáo địa phận Sài Gòn đứng bộ, sau đó Nha Giám đốc Viễn thông Quốc ngoại chế độ Sài Gòn quản lý sử dụng. Đến năm 1955, theo Công văn số S.P 55.011 ngày 17-2-1955 của đại úy trưởng trạm phát tín Moinard cho phép những người cư trú giáp phía Tây khu đất được canh tác dưới cột ăng-ten vào ban ngày nhưng phải được sự đồng ý của HĐQT Công giáo Sài Gòn.

Sau ngày 30-4-1975, Trung tâm Viễn thông 3, Tổng cục Bưu điện tiếp quản, đến ngày 14-4-1977, nhà nước trực tiếp quản lý và giao cho Trung tâm Viễn thông 3 tiếp tục quản lý, sử dụng làm Đài Phát tín Chí Hòa.

Ngày 12-10-1991, Ban Quản lý ruộng đất TP ban hành Quyết định 07/QĐ-ĐD công nhận quyền sử dụng đất và khu nhà điều hành cho Bưu điện TP.HCM với diện tích 40.893m2.

Thực tế, Bưu điện TP.HCM chỉ quản lý trực tiếp được khoảng 2ha là đất chuyên dùng. Từ năm 1993 đến nay, do có sự thay đổi Công nghệ trong lĩnh vực Viễn thông nên các cột ăng-ten được tháo dỡ, HĐQT Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, UBND TP chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu nhà ở cho CB-CNV, Bưu điện Chí Hòa và sửa chữa nâng cấp Trường Bồi dưỡng Nghiệp vụ Bưu điện.

Phần còn lại khoảng 2,08ha Bưu điện TP có quyết định của UBND TP công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) nhưng không trực tiếp sử dụng được vì các hộ dân đang canh tác rau màu. Riêng khoảng 2,7ha thuộc thửa 126-5 Bưu điện TP chưa được cơ quan thẩm quyền công nhận QSDĐ và không trực tiếp quản lý sử dụng được mà các hộ dân vẫn canh tác rau màu cho đến nay.

Như vậy, tổng diện tích các hộ dân đang canh tác rau màu đan xen trên đất chuyên dùng là khoảng 4,8ha. Đến năm 2001, UBND TP có quyết định giao 29.311m2 đất cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Thành và 20.009m2 cho Bưu điện TP để đầu tư xây dựng khu nhà ở CB-CNV và CTCC.

Do 2 đơn vị trên không đủ năng lực thực hiện dự án, ngày 25-4-2008, UBND TP ban hành Quyết định 1824/QĐ-UBND thu hồi khu đất, giao UBND quận Tân Bình thực hiện dự án CTCC và chung cư cao tầng phục vụ chương trình tái định cư của TP và quận.

Ngày 25-8-2013, UBND TP ban hành Quyết định 4204/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 1824/QĐ-UBND về thu hồi đất có diện tích 49.320m2 tại phường 6, quận Tân Bình, giao UBND quận Tân Bình tổ chức thực hiện việc hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia.

Ngày 11-6-2015, UBND TP có Công văn 3200/UBND-ĐTMT về việc cho phép tiếp tục thực hiện thu hồi đất để triển khai dự án xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất này. Ngày 12-11-2015, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn 86/TNMT-QLSDĐ về việc hướng dẫn thu hồi đất dự án CTCC phường 6, quận Tân Bình, trong đó nêu: "Khu đất CTCC phường 6 thuộc diện nhà nước trực tiếp quản lý và điều phối sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nhà nước. Những hộ gia đình, cá nhân có quá trình sử dụng trên phần đất nhà nước trực tiếp quản lý nếu không có tranh chấp sẽ được xem xét giải quyết hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Việc một số hộ dân tận dụng phần diện tích đất trống giữa các cột ăng-ten để khai thác trồng rau là không đủ điều kiện công nhận QSDĐ và cấp giấy chứng nhận QSDĐ".

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích