4/7: Hủy niêm yết cổ phiếu THV của CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Thứ hai, 10/06/2013, 14:11
THV bị âm vốn chủ sở hữu nên việc hủy niêm yết cổ phiếu này là tất yếu.  

Mặc dù CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (mã THV) công bố báo cáo kiểm toán năm 2012 âm vốn chủ sở hữu 13,7 tỷ đồng từ tháng 5/2013, tuy nhiên mới đây Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới chính thức thông báo hủy niêm yết cổ phiếu THV từ ngày 4/7/2013.

Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 57.749.995 cổ phiếu (Năm mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm cổ phiếu)

tập đoàn thái hòa

Lý do hủy niêm yết: Công ty có lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2012 là (-622.543.855.512 đồng), vượt quá số vốn điều lệ thực góp là (577.499.950.000 đồng), thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích