TP.HCM sẽ cập nhật, sửa đổi bảng giá đất mới trong tháng 9/2020

Thứ tư, 27/05/2020, 13:38
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, tham mưu để thành phố cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quyết định bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 theo đúng trình tự thủ tục, trình trong tháng 9/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được giao khẩn trương rà soát, tham mưu để Thành phố cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quyết định bảng giá đất theo đúng trình tự thủ tục, trình trong tháng 9/2020 

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp mới đây với các sở ngành về áp dụng bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 vào ngày 18/5.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giao Liên Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục thuế Thành phố có văn bản hướng dẫn áp dụng một số nội dung của Quyết định bảng giá đất để triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/5.

Được biết, Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về quy định về bảng giá đất trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2024 được UBND TP.HCM ban hành ngày 16/1/2020. Có hiệu lực từ ngày 26/1/2020, bảng giá đất này sử dụng làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất…

Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về áp dụng bảng giá các loại đất đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, theo ý kiến của Sở Tư pháp Thành phố, về nguyên tắc, văn bản hướng dẫn có thể được ban hành dưới hình thức văn bản hành chính thông thường. Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo, Sở Tư pháp nhận thấy một số nội dung hướng dẫn chưa có quy phạm pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Ngoài ra, Sở Tư pháp cho rằng, cách xác định đơn giá quy định tại dự thảo như: “hẻm đất tính bằng 0,8 hẻm trả đá nhựa hoặc bê tông, xi măng”; “khu đất, thửa đất hoặc nhà đất vừa có mặt tiền đường (hẻm) vừa không có mặt tiền đường (hẻm) thì phần diện tích không có mặt tiềm đường (hẻm) có đơn giá đất được tính bằng 0,8 lần so với đơn giá đất mặt tiền đường (hẻm)...”; "khu đất, thửa đất hoặc nhà đất nằm ở vị trí tiếp giáp với nhiều mặt tiền đường thì đơn giá đất được xác định theo đường có đơn giá cao nhất”... chưa được quy định tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND.

Do đó, Sở Tư pháp kiến nghị UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường nêu cơ sở pháp lý của quy định nêu trên.

Còn theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, khi xây dựng Hướng dẫn số 3100/HDLCQ-TNMT-STC-SXD-CT về áp dụng Bảng giá các loại đất, các Sở - ngành đã căn cứ dữ liệu thị trường để đưa ra các hướng dẫn cụ thể nên đã đáp ứng được yêu cầu của công việc trong thực tế. Các Sở, ngành và UBND 24 quận, huyện đã thống nhất với bản dự thảo hướng dẫn Quyết định số 02 với nội dung, bố cục tương đồng với hướng dẫn số 3100.

Tuy nhiên, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được khá nhiều văn bản của Cục Thuế, UBND các quận - huyện và các hộ dân đề nghị hướng dẫn việc áp dụng các nội dung chưa được quy định tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND.

Do đó, để tránh ách tắc trong việc giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai trên địa bàn Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất 2 phương án hướng dẫn việc áp dụng bảng giá đất mới trên địa bàn.

Cụ thể, phương án 1 là đề xuất UBND Thành phố có văn bản chấp thuận cho tiếp tục áp dụng Hướng dẫn số 3100 của Liên sở để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các nội dung liên quan đến giá đất mà chưa được quy định tại Quyết định số 02. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và bổ sung những nội dung tại hướng dẫn số 3100 vào quy định bảng giá các loại đất khu sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quyết định 02.

Phương án 2 là đề xuất UBND Thành phố ký ban hành hướng dẫn mới theo như bản dự thảo đã trình UBND tại Công văn số 757/STNMT-KTĐ ngày 01/02/2020.

Theo ĐTCK

Các tin cũ hơn