Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, 43 dự án chậm tiến độ ở Phú Quốc bị thu hồi

Thứ tư, 27/05/2020, 16:32
UBND huyện Phú Quốc được giao cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi dự án, gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án mà Thanh tra Chính phủ đã nêu ra tại kết luận thanh tra.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 602, ngày 27/4/2020 của Thanh tra chính phủ.

Tại kế hoạch trên, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc chủ trì, kết hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Phú Quốc tiến hành rà soát tiến độ, pháp luật đầu tư, đất đai; tiến hành thực hiện các bước, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư, hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án mà Thanh tra Chính phủ đã nêu ra tại kết luận thanh tra. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2020.

Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát lại và xin ý kiến Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với phương án xác định giá đất cụ thể của 16 trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể không đúng thẩm quyền trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 - 31/12/2017 như đã nêu ở phần kết luận, để tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2020.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng giao Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xử lý nghiêm hành vi sử dụng đất trái mục đích đối với đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả cho UBND tỉnh chậm nhất là ngày 26/6/2020.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai; quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thời kỳ 2011 – 2017 được công bố đầu tháng 5/2020, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Kiên Giang và các đơn vị hành chính cấp huyện còn chưa kịp thời, chậm so với quy định.

Thời kỳ năm 2011 - 2014, toàn bộ 145/145 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, vi phạm Luật Đất đai 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Chất lượng công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Kiên Giang và các đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc chưa cao, chưa tuân thủ nguyên tắc về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữa các cấp.

Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư được Nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên, việc kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, dẫn đến có nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ trong thời gian dài so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, đặc biệt là các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện các bước theo quy định của pháp luật để xem xét thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất đối với 43 dự án đầu tư chậm tiến độ nhiều năm, thuộc diện phải xem xét thu hồi.

Ngoài ra, trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2016 - 6/2018, UBND huyện Phú Quốc và UBND các xã, thị trấn trực thuộc buông lỏng quản lý về đất đai, trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép tách 17.808 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc (giai đoạn từ 1/1/2016 - 9/6/2017) với diện tích nhỏ (dưới 500m2) không vì mục đích sản xuất nông nghiệp, trong khi pháp luật về đất đai trong giai đoạn này không có quy định về việc tách thửa đất nông nghiệp, dẫn tới tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc trong thời gian này diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Cùng đó, giai đoạn từ 1/1/2016 - 31/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt không đúng thẩm quyền đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án đầu tư, vi phạm Luật Đất đai 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn