Đồng Nai ban hành quy định tách thửa đất mới

Thứ tư, 10/06/2020, 09:56
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa ký quyết định số 22/2020 ban hành các quy định tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.7.2020.

Quyết định 22 yêu cầu UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân

Theo quyết định mới này, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị là 60m2 (tính luôn xã Long Hưng, TP.Biên Hòa); đối với đất ở nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách là 80m2.

Đối với đất nông nghiệp, nếu là đất nông nghiệp tại đô thị, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 500m2, (tính luôn cả xã Long Hưng), với đất nông nghiệp tại nông thôn thì diện tích tối thiểu là 1.000m2.

Quyết định cũng nêu rõ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan cho phép tách thửa đối với những trường hợp cụ thể là hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh khó khăn; tặng/cho quyền sử dụng đất cho con hoặc nhận thừa kế sử dụng đất có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu.
Quyết định 22 này sẽ thay thế cho quyết định 03 về quy định tách thửa, được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành vào tháng 1.2018.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích