Từ ngày 1/7, Đồng Nai cho phép tách thửa trở lại

Thứ hai, 15/06/2020, 11:03
Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7.

Theo quy định mới, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với loại đất ở tại đô thị là 60m2, tính luôn cả xã Long Hưng (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); đất ở tại nông thôn có diện tích tối thiểu là 80m2, không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình công cộng, diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình chưa thu hồi đất.

Đối với loại đất nông nghiệp tại đô thị (tính luôn cả xã Long Hưng) và tại nông thôn, diện tích sau khi tách thửa lần lượt là 500m2 đến 1.000m2.

Quyết định 22 mới đã bỏ quy định bắt buộc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể liên quan đến tách thửa như trước đây. Đồng thời cũng quy định rõ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Người sử dụng đất là tổ chức có nhu cầu tách thửa thì thẩm quyền thuộc UBND cấp Tỉnh xem xét.

Theo Báo Đầu tư Bất động sản

Các tin cũ hơn