Có thể khởi công dự án sân bay Long Thành vào năm tới

Thứ bảy, 10/10/2020, 10:10
Chính phủ dự kiến tổng mức đầu tư là 109.111,742 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,664 tỷ USD.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Nguồn: ACV
Gửi báo cáo đến Quốc hội trước thềm kỳ họp sắp tới, Chính phủ dự kiến Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025 theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội.
Sau khi cho ý kiến báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) giai đoạn 1 tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2019), Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 95/2019/QH14 thông qua một số nội dung chủ yếu của BCNCKT Dự án.
Tại nghị quyết này, Quốc hội giao Chính phủ lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của Quốc gia; bảo đảm sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và sử dụng cho mục đích quân sự; chỉ đạo Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan khẩn trương xem xét, hoàn thiện hồ sơ BCNCKT Dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; trong đó, tiếp tục làm rõ các nội dung về tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và tài chính, công nghệ chính, quản lý, vận hành, khai thác và đào tạo nguồn nhân lực, các cơ chế, chính sách đặc thù theo thẩm quyền (nếu có).
Triển khai Nghị quyết số 95/2019/QH14 của Quốc hội, Chính phủ cho biết đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 3/2/2020 về BCNCK Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 và giao Hội đồng thẩm định khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án.
Hội đồng thẩm định nhà nước tiếp tục yêu cầu Tư vấn thẩm tra thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ Dự án. Sau khi có kết quả thẩm tra, ngày 27/5/2020 Hội đồng thẩm định nhà nước đã họp phiên toàn thể nghe Báo cáo thẩm tra và có ý kiến thẩm định Dự án.
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra và ý kiến thẩm định, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã hoàn thiện BCNCKT trình Hội đồng thẩm định nhà nước.
Ngày 24/8/2020 Hội đồng thẩm định nhà nước lấy ý kiến các thành viên Hội đồng để thông qua dự thảo Báo cáo thẩm định. Kết quả, đa số các thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước đã nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo thẩm định và nội dung dự án.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng) đã hoàn chỉnh Báo cáo thẩm định tại văn bản số 6359/BC-HĐTĐNN ngày 25/9/2020 cùng dự thảo Quyết định đầu tư dự án và trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Hội đồng Thẩm định nhà nước kiến nghị một số nội dung chính.
Về chủ đầu tư dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước: Giao các cơ quan quản lý nhà nước liên quan (hải quan, công an, công an cửa khẩu, cảng vụ, kiểm dịch y tế) bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư các công trình bảo đảm tiến độ. Trường hợp các cơ quan không có khả năng bố trí vốn, các cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP.
Như vậy, ở dự án thành phần này đã có thay đổi so với phương án ban đầu - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước: Giao cho ACV đầu tư, sau đó cho các cơ quan quản lý nhà nước thuê lại.
Dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay: Chủ đầu tư là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).
Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện: Chủ đầu tư là ACV.
Dự án thành phần 4 - Các công trình dịch vụ: Nhà đầu tư, Chủ đầu tư do Bộ Giao thông vận tải chủ trì lựa chọn (phương án ban đầu là giao cho ACV hợp tác đầu tư, nhượng quyền đầu tư, khai thác hoặc xã hội hóa đầu tư).
Chính phủ dự kiến tổng mức đầu tư Dự án: 109.111,742 tỷ đồng, tương đương khoảng 4.664,89 triệu USD.
Về nguồn vốn đầu tư: Dự án thành phần 1 sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của các cơ quan chủ quản công trình hoặc huy động vốn đầu tư theo hình thức PPP; các Dự án thành phần 2, 3, 4 sử dụng vốn của nhà đầu tư, không sử dụng bảo lãnh Chính phủ.
Với tiến độ hiện nay, dự kiến Dự án sẽ khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2025 theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ khẳng định.
Chính phủ cũng nêu lý do tiến độ thẩm định, phê duyệt Dự án chậm so với yêu cầu do đây là Dự án rất lớn, có tính chất phức tạp nên Tư vấn thẩm tra quốc tế hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra chậm hơn dự kiến.
Đồng thời do dịch Covid-19 nên trong quá trình thẩm tra, thẩm định, các đơn vị, cá nhân liên quan không thể họp để trao đổi trực tiếp mà phải thực hiện gián tiếp thông qua họp trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản nên việc thẩm tra, thẩm định cần thêm thời gian.
Theo BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích