Trà Vinh: Sẽ xử nghiêm cán bộ, công chức "làm việc" ở quán ăn

Thứ bảy, 13/04/2013, 11:41
Cán bộ, công chức sử dụng rượu, bia trong các bữa ăn trưa của ngày làm việc; làm việc riêng trong giờ hành chính, ở các quán ăn uống mà không được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan, sẽ bị xử lý nghiêm.

UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (gọi tắt là cán bộ, công chức) vi phạm các quy định trong giờ hành chính.

Đối tượng áp dụng là những cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc các cơ quan đơn vị: Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, huyện, thành phố; Quân đội nhân dân; Công an nhân dân; Đơn vị sự nghiệp công lập; Các tổ chức Hội có tính chất đặc thù; Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty Cổ phần có vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn.

công chức

Ảnh minh họa

Theo đó, cán bộ, công chức sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, trong các bữa ăn trưa của ngày làm việc; tiếp khách ở quán rượu, bia những nơi có tính chất nhạy cảm, có dư luận xã hội không tốt; làm việc riêng trong giờ hành chính, ở các quán ăn uống, ở nơi công cộng không được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo quyết định, những cán bộ, công chức vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật ở các mức: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương (nếu đang hưởng lương từ bậc 2 trở lên), giáng chức (nếu có chức vụ), cách chức (nếu có chức vụ), buộc thôi việc; hoặc chấm dứt hợp đồng đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng.

Đối với cán bộ, công chức là Đảng viên nếu vi phạm còn phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân nếu vi phạm còn phải căn cứ vào các điều lệnh quản lý bộ đội, công an và các văn bản pháp luật có liên quan để xử lý kỷ luật.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp để xử lý vi phạm.

Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức tùy theo mức độ vi phạm, tập thể cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách lĩnh vực công tác có trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nhắc nhở, phê bình, khiển trách, cảnh cáo; không được xem xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm.

Trong quá trình xử lý kỷ luật, UBND tỉnh đề nghị phải xử lý khách quan, công bằng, nghiêm minh và đúng quy định. UBND tỉnh cũng cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của người vi phạm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 6/4/2013. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trong việc thành lập Ban Chỉ đạo và Đội Kiểm tra việc thực hiện.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn