2014 chưa xây dựng luật Biểu tình

Thứ sáu, 24/05/2013, 09:20
Do dự thảo Hiến pháp sửa đổi được thông qua cuối năm nay, nên dự kiến chương trình làm việc của QH năm 2014 ưu tiên hàng đầu cho việc sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Nhiều dự luật có trong chương trình dự kiến như luật Biểu tình sẽ phải lùi lại. 

Sáng 23/5, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý trình bày trước QH tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2014, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2013.

luật biểu tình
Năm 2014 QH ưu tiên sửa đổi các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Lý cho hay, sau khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thông qua vào cuối năm 2013, thì năm 2014 cần ưu tiên cho việc sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, các luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các dự án phục vụ cho việc tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.  

Theo đó, các dự luật được kiến nghị ưu tiên đưa vào chương trình làm việc năm tới là dự án luật Tổ chức QH (sửa đổi), luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi), luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). 

Tuy nhiên, các dự án luật như luật Tổ chức hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân (sửa đổi), luật Hoạt động giám sát của QH (sửa đổi), luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu hội đồng nhân dân, luật hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự… được đề xuất đưa vào kế hoạch năm 2015.

Các dự án phục vụ cho việc tái cơ cấu nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đề xuất gồm luật phá sản (sửa đổi), luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh, luật hải quan (sửa đổi), luật đầu tư (sửa đổi), luật doanh nghiệp (sửa đổi), luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), luật quản lý ngoại thương…

Trong khi đó, các dự án luật căn cước của công dân, Bộ luật Hình sự (sửa đổi), luật Đô thị, luật Thú y, luật Chứng thực, luật Tiền lương tối thiểu, luật Bảo vệ bí mật nhà nước, luật Trưng cầu ý dân, luật Biểu tình được Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình năm 2014. 

Tuy nhiên, Thường vụ sau khi cân nhắc đề nghị chưa đưa các dự án này vào chương trình năm 2014. Đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan vẫn tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và chuẩn bị để khi có điều kiện sẽ bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của từng năm cụ thể.

 

Theo VNN

Các tin cũ hơn