TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định 2 dự án metro

Thứ năm, 23/05/2019, 10:47
UBND TP vừa ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) điều chỉnh dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên và dự án số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Tuyến metro số 1 dự kiến về đích cuối năm 2020

Theo đó, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, làm chủ tịch HĐTĐ; ông Nguyễn Văn Tám, Phó giám đốc GTVT TP, làm phó chủ tịch thường trực. Thành viên Hội đồng là đại diện cho các Sở ngành, địa phương chịu trách nhiệm chính về nội dung thẩm định thuộc chuyên ngành, lĩnh vực do đơn vị mình quản lý.
Trong đó, Sở GTVT có ý kiến thẩm định về các nội dung chuyên ngành GTVT và các vấn đề khác có liên quan; Tổng hợp chung về kết quả thẩm định dự án đầu tư, báo cáo, trình UBND TP, chịu trách nhiệm chính bảo đảm tiến độ, hiệu quả và chất lượng của các dự án.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định về tính pháp lý triển khai dự án; sự cần thiết đầu tư và quy mô đầu tư; các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án bao gồm các thủ tục đầu tư, nguồn vốn của dự án theo quy định hiện hành; các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án điều chỉnh bao gồm tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và khả năng huy động vốn theo tiến độ.
Sở Tài chính có ý kiến thẩm định các yếu tố đầu vào của dự án như nguồn vốn; các chỉ tiêu tài chính; điều kiện được vay lại của thành phố; khả năng hoàn trả vốn vay và các vấn đề khác có liên quan.
Sở Xây dựng có ý kiến thẩm định đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật; về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân liên quan hồ sơ dự án; việc áp dụng định mức, đơn giá xây dựng; chi phí dự phòng, tổng mức đầu tư và các vấn đề khác có liên quan.
Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp chịu trách nhiệm có ý kiến thẩm định các vấn đề liên quan đến nội dung chuyên ngành đơn vị quản lý.
UBND các quận có ý kiến thẩm định đối với các nội dung của dự án về các vấn đề liên quan đến phạm vi quản lý của địa phương; đặc biệt là các vấn đề về sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, an ninh trật tự, tác động môi trường đến địa phương, vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng và các vấn đề khác có liên thuộc thẩm quyền của địa phương.
Ban Quản lý đường sắt đô thị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến dự án trong quá trình thẩm định; kịp thời đề xuất UBND TP và các sở ngành những biện pháp để kiểm soát tiến độ, hiệu quả và chất lượng các dự án theo đúng quy định pháp luật và theo hướng dẫn của các nhà tài trợ.
HĐTĐ được mời đại diện một số tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thẩm định, dự họp trong quá trình thực hiện thẩm định dự án.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích