Windows 7 và XP dính lỗ hổng bảo mật lớn

Thứ tư, 15/05/2019, 15:47
Microsoft đã đưa ra cảnh báo cho những người đang sử dụng Windows 7 và XP nên cập nhật máy tính của họ, với bản vá bảo mật mới nhất để ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng.

Lỗ hổng ảnh hưởng đến nhiều phiên bản trước Windows 8

Theo TechRadar, Microsoft đã ph