Qualcomm và Nokia ký thỏa thuận bằng sáng chế 5G

Thứ tư