Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5

Thứ sáu, 01/05/2015, 12:06
Hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động, kết luận thanh tra phải được kiểm tra, giám sát, văn phòng công chứng ở địa bàn khó khăn được ưu đãi... là những quy định có hiệu lực từ 1/5.

Hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động

Theo Nghị định số 28 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực thi hành từ 1/5, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với mức tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm việc theo hợp đồng đúng quy định khi bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm; hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện...

Người lao động khi bị chấm dứt hợp đồng sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm và được hỗ trợ học nghề.Ảnh minh họa: Bá Đô

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi

Theo Nghị định 26 của Chính phủ, quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có hiệu lực thi hành từ 1/5, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ cụ thể quy định tại Nghị định này như: không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định...

Ngoài ra, Nghị định nêu rõ,  cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định này...

Văn phòng công chứng ở địa bàn khó khăn được ưu đãi

Cũng có hiệu lực từ ngày 1/5, Nghị định 29 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, theo đó Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế; được thuê trụ sở với giá ưu đãi, được cho mượn trụ sở, hỗ trợ về trang thiết bị, phương tiện làm việc trong 3 năm đầu hoạt động.

Về mức đóng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Công chứng viên: tổ chức hành nghề công chứng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên chậm nhất trong 60 ngày, kể từ ngày công chứng viên được đăng ký hành nghề với mức phí theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên (trường hợp được ủy quyền mua bảo hiểm), nhưng tối thiểu là 3 triệu đồng/năm đối với mỗi công chứng viên...

Thông báo trúng tuyển trong tuyển dụng công chức

Theo Thông tư 03 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, có hiệu lực kể từ ngày 1/5, thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Quy định về ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 30 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5, sẽ có một số điểm mới, liên quan đến việc ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP (mô hình hợp tác công - tư). Như trường hợp nhà đầu tư có báo cáo nghiên cứu khả thi, đề xuất dự án (đối với dự án nhóm C) được phê duyệt, nhà đầu tư đó được hưởng ưu đãi. Trường hợp áp dụng phương pháp giá dịch vụ, nhà đầu tư không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dịch vụ vào giá dịch vụ của nhà đầu tư đó để so sánh, xếp hạng...

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ về nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP.

Theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

Theo Nghị định 33 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra có hiệu lực thi hành từ 15/5, kết luận thanh tra phải được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh; đồng thời phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Các sai phạm được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh; các kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra nhiều quy định khác như về hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hay thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội cũng có hiệu lực từ tháng 5 tới.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn