Bộ Tài chính nói gì việc “phí đường bộ quá cao”?

Thứ sáu, 08/01/2016, 08:21
Bộ Tài chính cho rằng, việc Bộ Giao thông Vận tải đề nghị lùi thời hạn tăng mức thu phí hoàn vốn của 23 dự án BOT đến 1/6/2016 là không phù hợp. Đồng thời khẳng định, mức thu phí của các dự án là phù hợp với lộ trình tăng phí.

Đề nghị đánh giá tác động tình hình thu phí các dự án

Trước những ý kiến cho rằng, phí đường bộ đối với dự án BOT do Bộ Tài chính đưa ra quá cao, đồng thời việc Bộ Tài chính không chấp thuận đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) lùi thời hạn tăng phí đối với một số trạm thu phí BOT nhận được nhiều phản ứng trái chiều, ngày 7/1, Bộ Tài chính đã có văn bản phản hồi các nội dung trên.

Mức thu phí dự án đường bộ tại các dự án BOT được cho là cao.

Cụ thể, vào ngày 30/12/2015, Bộ Tài chính nhận được công văn của Bộ GTVT đề nghị lùi thời hạn điều chỉnh mức thu phí hoàn vốn của 23 Dự án BOT (có lộ trình tăng phí kể từ ngày 1/1/2016) đến ngày 1/6/2016 (lùi thời gian thực hiện 5 tháng).

Bộ Tài chính thấy rằng đề nghị của Bộ GTVT chưa phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cam kết với nhà đầu tư trong Hợp đồng BOT Nhà nước đã ký và không thể ban hành Thông tư lùi thời hạn ngay được từ ngày 1/1/2016 vì phải thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mặt khác, hiện cả nước có 53 trạm thu phí, nhưng Bộ GTVT chỉ đề nghị lùi thời gian điều chỉnh tăng mức thu phí 5 tháng của 23 trạm, trong khi đó vẫn tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thu phí hoàn vốn 7 dự án sắp hoàn thành, với mức thu bằng 3,5 lần mức thu cơ bản.

Do đó, Bộ Tài chính đã có công văn ngày 31/12/2015 đề nghị Bộ Giao thông vận tải đánh giá tổng thể tình hình thu phí các dự án, từ mức thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn cho đến tác động tới hoạt động kinh doanh vận tải, khả năng đóng góp của người dân...

Bộ GTVT cần đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách cần phân tích tác động trước mắt và lâu dài, đảm bảo tính phù hợp của chính sách; đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Theo Bộ Tài chính, việc đề xuất thời điểm áp dụng cần tính đến thời gian cho việc thực hiện điều chỉnh văn bản, theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cũng như thời gian để các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục (công khai mức thu phí; thời gian áp dụng; in, phát hành vé thu phí,...) trước khi triển khai áp dụng chính sách mới.

Bộ Tài chính cho rằng, nội dung đề nghị Bộ GTVT nêu trên nhằm đánh giá toàn diện chính sách để đảm bảo công bằng giữa các Nhà đầu tư, tôn trọng cam kết với nhà đầu tư, ổn định tâm lý của Nhà đầu tư và môi trường đầu tư ở Việt Nam, tuân thủ đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

“Mức thu phí của từng dự án là phù hợp”

Bộ Tài chính cho biết, các dự án BOT giao thông trên các tuyến quốc lộ, từ việc xây dựng đề xuất các dự án; lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định, phê duyệt và công bố dự án; ký kết hợp đồng dự án; quản lý, triển khai xây dựng dự án và khai thác kinh doanh; xây dựng phương án tài chính của dự án, bao gồm mức thu phí hoàn vốn và thời gian hoàn vốn của từng dự án...đều được Bộ GTVT quyết định.

Theo quy trình, sau khi nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án hoàn thành, căn cứ vào mức thu phí tại hợp đồng BOT, nhà đầu tư có văn bản đề nghị với Bộ GTVT xem xét.

Sau khi xem xét, Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thu phí hoàn vốn của từng dự án (trong đó, đề xuất cụ thể: mức thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn, lộ trình điều chỉnh tăng mức thu phí,...).

Mức thu phí từng dự án đã được Bộ Tài chính và Bộ GTVT thống nhất ban hành trên cơ sở đề xuất của Bộ GTVT và Hợp đồng BOT mà Bộ GTVT đã ký với nhà đầu tư (mức thu phí hoàn vốn và thời gian thu phí hoàn vốn).

Cũng theo khẳng định của Bộ Tài chính, mức thu của từng dự án là phù hợp với quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu phí sử dụng đường bộ hoàn vốn các dự án đầu tư xây dựng đường bộ. Theo đó lộ trình điều chỉnh mức thu phí là: Năm 2014 mức thu tối đa không quá 2,5 lần mức tối thiểu khung; năm 2015 tối đa không quá 3 lần mức tối thiểu khung; năm 2016 áp dụng mức tối đa khung.

Trước đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc điều chỉnh tăng mức thu phí đường bộ theo lộ trình đến năm 2016 đạt mức 3,5 lần so với mức phí cơ bản tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn