Cuộc gặp phá vỡ mọi chuẩn mực ngoại giao của Trump - Kim

Thứ hai, 01/07/2019, 01:01