Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2012

Thứ bảy, 02/06/2012, 16:49
Mời thí sinh tham khảo đáp án đề thi tốt nghiệp môn Hóa học năm 2012.

>>Đề thi tốt nghiệp môn Hóa học năm 2012
>>TP.HCM: Nhiều thí sinh đến trễ, quên giấy tờ buổi thi Hóa
>>Nghệ An: 8 giám thị bị đình chỉ
 Các thí sinh hớn hở sau môn thi Hóa
 

Mã đề: 859

1B-2B-3D-4C-5A-6A-7D-8A-9C-10D
11C-12C-13A-14B-15B-16C-17A-18D-19C-20B
21C-22D-23D-24D-25C-26B-27C-28B-29D-30B
31C-32D-33A-34C-35C-36A-37A-38D-39A-40A
41B-42B-43D-44C-45B-46A-47A-48B

Mã đề: 637

1D-2A-3D-4A-5C-6C-7C-8B-9A-10C
11B-12A-13D-14B-15A-16B-17A-18D-19D-20A
21C-22C-23D-24B-25A-26D-27D-28A-29B-30D
31B-32C-33B-34A-35B-36B-37A-38C-39C-40C
41D-42B-43C-44B-45D-46C-47D-48A

Mã đề: 526

1D-2D-3B-4A-5A-6C-7B-8A-9A-10C
11D-12A-13D-14D-15A-16A-17C-18B-19A-20D
21B-22B-23D-24C-25B-26C-27C-28C-29B-30B
31A-32D-33B-34C-35C-36B-37D-38C-39A-40D
41A-42D-43C-44A-45B-46C-47D-48BTheo Diemthi24h

Các tin cũ hơn