Chuyên gia nước ngoài cảnh báo về chuyển giá ở Việt Nam

Thứ bảy, 10/11/2018, 09:28
Cơ quan chức năng của Việt Nam cần phải có những phương pháp xác định mức giá phù hợp đối với các giao dịch liên kết của các tập đoàn đa quốc gia. Từ đó, hạn chế tình trạng doanh nghiệp chuyển giá nhằm né thuế và không làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Đó là kiến nghị được các chuyên gia quốc tế đưa ra tại Hội thảo Sự thay đổi về Chuyển giá trên thế giới diễn ra ngày 9/11.
Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) Hà Nội  cho rằng, Việt Nam đang nhìn nhận chuyển giá như một công cụ trốn thuế và là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trên thế giới đã quy định rõ, bản chất của chuyển giá là hoạt động giao dịch liên kết giữa các doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, các giao dịch liên kết và xuyên quốc gia sẽ ngày càng nhiều hơn. Cách nhìn nhận không phù hợp và thiếu khách quan về những giao dịch này sẽ tạo nên những thách thức và rào cản đối các nhà đầu tư xuyên quốc gia khi quyết định đầu tư tại Việt Nam.
“Cơ quan chức năng nên có những phương pháp xác định các mức giá phù hợp đối với các giao dịch này, bao gồm cả các giao dịch hữu hình, vô hình, dịch vụ, tài chính hay phân bổ chi phí, cổ phần”, ông Adam Sitkoff kiến nghị.
Theo ông Wayne Barford, Cố vấn cấp cao của Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế, Cựu trợ lý Ủy viên Sở Thuế vụ Úc, chuyển giá được định nghĩa là các quy tắc và phương pháp định giá cho các giao dịch nội bộ và giữa các doanh nghiệp thuộc cùng một hệ thống sở hữu hoặc kiểm soát. Do những giao dịch liên kết xuyên biên giới có thể làm thay đổi thu nhập chịu thuế, các cơ quan thuế ở nhiều quốc gia có thể áp dụng những phương pháp xác định giá khác với những phương pháp thông thường dựa trên giá thị trường giữa những doanh nghiệp độc lập.
“Chuyển giá về bản chất không phải là một hoạt động bất hợp pháp. Chỉ có gian lận về giá hay lạm dụng chuyển giá nhằm mục đích trốn thuế mới là bất hợp pháp”, ông Wayne cho biết.
Bà Hương Vũ, Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young Việt Nam cho rằng, khái niệm chuyển giá, giá chuyển nhượng và giá thị trường, quy định pháp luật của Việt Nam về chuyển giá có hai mặt khác nhau của vấn đề. Đó là “lạm dụng chuyển giá nhằm chuyển lợi nhuận” và “hoạt động chuyển giá tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế”.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn