Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Thứ hai, 03/06/2019, 17:16
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với Thứ trưởng Bộ Tài Chính Huỳnh Quang Hải.

Tại kỳ họp từ 29-31/5, UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo UBKT Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Huỳnh Quang Hải.

Theo VTC

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích