Những doanh nghiệp sống nhờ "lợi nhuận khác"

Thứ ba, 21/02/2012, 10:19
Khoản mục ‘Lợi nhuận khác’ là khoản mục khó đoán nhất và cũng là điều mà nhà đầu tư ngóng chờ.ảnh internet

Hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng, giảm…tuy khó nhưng nhà đầu tư phần nào đoán định được nhờ phân tích bối cảnh kinh tế vĩ mô, tình hình tăng trưởng chung của ngành hay lợi thế của doanh nghiệp họ quan tâm. Khoản mục ‘Lợi nhuận khác’ là khoản mục khó đoán nhất và cũng là điều mà nhà đầu tư ngóng chờ.

Xin điểm mặt một vài cổ phiếu có khoản lợi nhuận khác làm cứu cánh quý IV vừa qua.

Những khoản lãi không lời giải thích

PVA: Nhờ lợi nhuận khác 9,05 tỷ đồng nên quý IV/2011 công ty thoát lỗ sau thuế, đạt 3,98 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 2,61 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác này không được giải trình cụ thể trong thuyết minh BCTC của công ty.

TET- một doanh nghiệp không hút được nhiều chú ý của dòng tiền thời gian qua do thanh khoản khá èo uột- cũng bất ngờ báo công ty mẹ có lợi nhuận khác lên tới 19,3 tỷ đồng trong quý IV trong khi cùng kỳ chỉ là 339 triệu đồng. Kết quả LNST Q4 đạt 19,2 tỷ đồng cao gấp 3 lần quý IV/2010.

FBT cũng có bước lật ngược thế cờ khá thú vị. Từ lỗ thuần 2,2 tỷ đồng, công ty báo lãi 1,08 tỷ đồng LNST. Có được kết quả đó là nhờ khoản lợi nhuận khác gần 3,3 tỷ đồng. Thuyết minh của công ty cũng không có chi tiết về khoản lợi nhuận bất thường này.

Công ty mẹ KBC lỗ thuần 20,2 tỷ đồng nhưng nhờ khoản lợi nhuận khác 87,47 tỷ đồng nên lãi 67,26 tỷ đồng quý IV.

POT lãi khác 18,23 tỷ đồng tăng gấp gần 6 lần cùng kỳ. Từ lỗ thuần 6,33 tỷ đồng, công ty báo lãi 9,25 tỷ đồng LNST quý IV, giảm 10,97% so với cùng kỳ năm ngoái. POT cũng không có giải trình cụ thể về khoản lợi nhuận khác này.

Thu nhập khác tăng mạnh khi đạt 5,66 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ là 320 triệu đồng nên CYC lãi khác trong kỳ 5,37 tỷ đồng nhờ đó lợi nhuận sau thuế quý IV/2011 của CYC đạt 778 triệu đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2010.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là -7,6 tỷ đồng; nhờ 9 tỷ đồng lợi nhuận khác nên HBS vẫn đạt 1,42 tỷ đồng LNST quý IV.

Khác với những doanh nghiệp hồ hởi báo lãi từ hoạt động khác, trong quý IV, D2D phải gánh khoản lỗ khác lên tới 13,62 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 1,8 tỷ đồng) nên LNST của D2D chỉ còn 4,59 tỷ đồng giảm 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những thuyết minh lãi khác khó ngờ

ALP gây không ít bất ngờ cho nhà đầu tư khi công bố nhờ khoản lợi nhuận khác 115,33 tỷ đồng, quý IV/2011 ALP lãi hơn gấp 8 lần cùng kỳ nâng LNST cả năm 2011 lên 91,49 tỷ đồng, tăng 117,16% so với cùng kỳ. Cả năm 2011 công ty có gần 260 tỷ đồng lợi nhuận khác-một con số không nhỏ so với quy mô của công ty và đặc biệt, đây là con số lật ngược thế cờ trong bối cảnh công ty lỗ thuần hơn 133,5 tỷ đồng. Đọc hết BCTC của ALP cũng chỉ có đoạn giải trình ngắn gọn là công ty có khoản thu nhập từ hoạt động góp vốn bằng tài sản, tình hình sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường.

Từ lỗ thuần 7,87 tỷ đồng, nhờ 8,58 tỷ đồng lợi nhuận khác nên SMC thoát lỗ quý IV, đạt 943 triệu đồng. Cùng kỳ công ty lãi 13,23 tỷ đồng LNST. Trên thuyết minh, SMC cho biết, khoản thu nhập khác của công ty trong năm 2011 đạt 39,63 tỷ đồng chủ yếu nhờ thu lãi chậm thanh toán 9,62 tỷ đồng, hóa đơn thừa do kiểm kê 8,36 tỷ đồng và bán tài sản cố định, phế liệu 15,54 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2011, VFR lỗ thuần 46,92 tỷ đồng nhưng vẫn lãi sau thuế 73,96 tỷ đồng nhờ 160,88 tỷ đồng lợi nhuận khác. Trong kỳ, VFR đã thanh lý một số tàu và khoản lợi nhuận khác có được chủ yếu là từ hoạt động này. Thông tin bán tàu của các doanh nghiệp vận tải biển từ lâu nay luôn được nhà đầu tư ngóng.

PVS mẹ lãi thuần 425,28 tỷ đồng tăng 42,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ PVS còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác tăng vọt lên 480,6 tỷ đồng từ việc bán kho nổi FSO PTSC Bạch Hổ cho xí nghiệp liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) và hoàn nhập dự phòng cho khoản đầu tư vào liên doanh VOFT. Kết quả PVS mẹ lãi sau thuế 679 tỷ đồng tăng 65,81% so với quý IV/2010. Lũy kế cả năm 2011, LNST đạt 1.147,67 tỷ đồng, tăng 65,8%.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích