Thành lập hội đồng y đức ngành y tế

Thứ hai, 14/05/2012, 15:57
Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký ban hành Quyết định số 458/QĐ-BYT thành lập Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế (gọi tắt là hội đồng y đức) nhiệm kỳ 2012-2017.

Y đức trong ngành y tế được đặt lên hàng đầu (Ảnh minh họa)
 

Theo quyết định này, hội đồng y đức có nhiệm vụ đánh giá, xét duyệt về khía cạnh đạo đức và khoa học chuyên ngành đối với các hồ sơ nghiên cứu; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; đánh giá kết quả nghiên cứu đối với các nghiên cứu y sinh học có đối tượng nghiên cứu là con người và tư vấn cho Bộ trưởng xem xét phê duyệt.
 
Ngoài văn phòng thường trực, tiểu ban thường trực, Hội đồng y đức gồm có ba tiểu ban chuyên môn: hóa dược, y dược cổ truyền, vắc-xin và nhóm thư ký.

Theo quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng y đức do Bộ Y tế ban hành, các nghiên cứu y sinh học bao gồm: nghiên cứu thử lâm sàng thuốc, trang thiết bị y tế; các phương pháp điều trị, các phương pháp chẩn đoán; các nghiên cứu có lấy mẫu sinh học; nghiên cứu dịch tễ học, y xã hội và tâm lý y học được tiến hành với đối tượng nghiên cứu là con người.

Hội đồng y đức có quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận hồ sơ nghiên cứu y sinh học...   

 
Theo Suckhoe&Doisong

Các tin cũ hơn