Vẫn cấm người Việt vào casino

Thứ tư, 31/07/2013, 12:29
Ngày 29/7, Thủ tướng đã ban hành Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, một văn bản đã được soạn thảo nhiều năm nay, và đang rất được giới đầu tư chờ đợi.

Theo nghị định, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng vẫn chỉ dành cho người nước ngoài. Để hạn chế người Việt Nam, nghị định đưa ra nhiều quy định khá “nặng”.

Cụ thể, các doanh nghiệp có hành vi cho phép đối tượng ra vào điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, để được kinh doanh dịch vụ này, doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

casino

Theo quy định tại nghị định, chỉ những doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng từ 5 sao hoặc hạng cao cấp trở lên, do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xếp hạng, thì mới được phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng.


Theo quy định tại nghị định, chỉ những doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng từ 5 sao hoặc hạng cao cấp trở lên, do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xếp hạng, thì mới được phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có khu vực để bố trí điểm kinh doanh dịch vụ theo quy định, được bố trí cách ly ra khỏi các khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp, có các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát…; có đủ năng lực tài chính; năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, phải kinh doanh có lãi và không có lỗ lũy kế…

Số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng được hạn chế trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, theo đó căn cứ vào tổng số buồng lưu trú tại cơ sở lưu trú, với tỷ lệ 5 buồng lưu trú thì doanh nghiệp được phép kinh doanh tối đa không quá 1 máy trò chơi điện tử có thưởng.

Một điểm đáng chú ý nữa là các mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định của nghị định.

Cụ thể, hành vi tổ chức kinh doanh vượt số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng theo quy định cũng sẽ bị phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng; hành vi tổ chức kinh doanh không đúng chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng; kinh doanh dịch vụ mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì bị phạt 90 - 100 triệu đồng; kinh doanh không đúng địa điểm bị phạt 180 - 200 triệu đồng…

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành (1/10/2013), các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước khi nghị định có hiệu lực thi hành, phải làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của nghị định.

Các tin cũ hơn