Vingroup của Phạm Nhật Vượng sáp nhập thêm công ty con

Thứ hai, 26/08/2013, 10:43
HĐQT Tập đoàn Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sáp nhập PFV, một công ty con của Tập đoàn Vingroup.

Nhằm cơ cấu lại hoạt động của tập đoàn, phát huy nguồn lực, phát triển thương hiệu, thống nhất trong quản trị, vừa rồi, HĐQT Tập đoàn Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV, một công ty con của Tập đoàn Vingroup.

Theo đó, Tập đoàn Vingroup sẽ nhận sáp nhập Công ty PFV. Việc sáp nhập thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu.

Tập đoàn Vingroup phát hành thêm cổ phiếu (mã chứng khoán VIC) cho các cổ đông của Công ty PFV (ngoại trừ cổ đông là chính Tập đoàn Vingroup) để hoán đổi lấy cổ phiếu PFV của các cổ đông này trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi 1 cổ phiếu VIC lấy 2 cổ phiếu Công ty PFV.

vingroup

Sau sáp nhập, Công ty PFV chấm dứt tồn tại, Tập đoàn Vingroup được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty PFV (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Công ty PFV ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Công ty PFV và nhân viên của công ty PFV…) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Công ty PFV có vốn điều lệ là 600 tỷ đồng, chia thành 60.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Ngành nghề hoạt động chủ yếu của công ty là bất động sản thương mại, dịch vụ cao cấp.

Tập đoàn Vingroup hiện sở hữu 58.406.400 cổ phần phổ thông, chiếm 97,34% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty PFV.

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin cũ hơn